Please Call
Home Kanser Bakımı – İstanbul Ofisi

Kanser Bakımı – İstanbul Ofisi

HHC, ABD ve Los Angeles'ta U.S. News tarafından Kişiselleştirilmiş Kanser Bakımında Ulusal Liderdir!

Calabasas topluluğunun kalbinde yer alan HHC, her yıl 1000’den fazla yetişkine Kişiselleştirilmiş ve şefkatli Kanser Bakımı sağlıyor! Kanser Bakımında en iyiyi sunma taahhüdümüz, tedavilerini bize emanet eden birçok insanın hayatını iyileştirdi!

HHC, tıbbi alandaki en adanmış ve iyi kalpli bakıcıların bir ortaklığıdır! İnsanlığı bir hasta ile iyileştiriyoruz! Bizler, hangi rolde olursak olalım, her hastayı kendi ailemizin bir üyesiymiş gibi tedavi etmeye çalışıyoruz!

Umut Sağlık Merkezi, Umut'un başladığı yer!
Dr. Demir Atakan

İleri Evre Kanser Hastaları için hangi tedavi seçenekleri mevcut?

İleri evre kanser hastaları için tedavi seçeneklerini anlamak kritik önem taşır.

İleri kanser tedavisi için 2 seçenek bulunmaktadır:

1. Kontrollü çalışma
2. Standart Tedavi

Klinik kontrollü çalışma nedir?

Yeni ilaçların geliştirilmesi, Kontrollü çalışmalar yoluyla gerçekleştirilmektedir!

Kontrollü çalışmalar, kanseri tedavi etmek için daha iyi yollar bulmayı amaçlar. Yeni ilaçları veya tedavi stratejilerini güvenli ve etkili olup olmadıklarını görmek için test ederler. Belirli bir kanser türü için yeni terapilerin ne kadar iyi çalıştığını görmek için özel testler tasarlanmıştır. Her biri, bir tür kanser ve belirli bir ilaç veya tedavi üzerine yoğunlaşarak, bu tedavinin o kanseri olan kişiler için etkili ve güvenli olup olmadığını doğrulamaya çalışır.

Kanser hastaları, bu kontrollü çalışmalara katılmayı seçebilirler. Bu, gönüllü bir karardır ve istedikleri zaman ayrılabilirler. Ancak gönüllü hastaların, çalışmaya katılmak için belirli katılım kriterlerini karşılamaları gerekmektedir. Sadece her 10 kanser hastasından 1’i bu tür programlara katılmaya uygun olabilmektedir.

Kontrollü çalışmalar, kanser tedavisinde ilerleme sağlamak için hayati öneme sahiptir ve hastalara henüz yaygın olarak kullanılmayan yeni terapileri alma fırsatı sunar. Ancak, fayda garantisi yoktur ve riskler bulunmaktadır. Tedaviler yardımcı olabilir, ancak her zaman işe yaramazlar ve dezavantajları olabilir. Sıkça, tedavi sadece kısa bir süre işe yaradıktan sonra etkisini kaybedebilir. Bazı durumlarda vücut ilaca alışabilir. Bu durumda, hastaların başka tedavi şekillerini aramaları gerekebilir.

Bu nedenle, Kontrollü bir çalışmaya katılma kararı, sağlık hizmeti sağlayıcılarınızla ayrıntılı bir tartışmadan sonra verilmelidir.

Ana hedefimiz her zaman sizin için en iyi ve en etkili tedaviyi bulmaktır ve bazen bu, diğer seçeneklere bakmayı içerebilir. Odak noktamız temelde klinik ve akademik yönler üzerine olmasa da, doktorunuz tarafından gerekli görüldüğünde belirli hastalar için bunları düşünmeye açığız.

Standart Tedavi nedir?

İleri evre kansere sahip olanların çoğu, bu programlara katılamamaktadır. Bu durum, bu gruptaki yaklaşık her 10 hastadan 9’unu kapsamaktadır. Bunun yerine, doktorların yaygın olarak kullandığı kuruluşlaşmış tedavi planlarını takip etmeleri gerekmektedir (NCCN Kılavuzları).

Bu tedaviler, kanserin ne kadar ilerlediğine, yani kanserin evresine bağlı olarak seçilmektedir. Düşük evreler kanserin çok yayılmadığını, yüksek evreler ise daha fazla yayıldığını gösterir.

NCCN kılavuzları, doktorların kanserin farklı türlerini tedavi etmek için en iyi yolu belirlemelerine yardımcı olan bir talimatlar setidir. NCCN, Ulusal Kapsamlı Kanser Ağı anlamına gelir ve önde gelen kanser merkezlerinden oluşan bir gruptur. Bu kılavuzlar, hastaların mümkün olan en iyi bakımı almalarını sağlamak için en son araştırmalara dayanarak oluşturulmuştur. Kılavuzlar, birinin hangi tür kansere sahip olduğunu nasıl anlayacağından, hastalığın her aşamasında hangi tedavilerin kullanılması gerektiğine kadar her şeyi kapsar. Yeni bilgiler ve tedaviler ortaya çıktıkça düzenli olarak güncellenirler.

Bu nedenle, kontrollü çalışmalara katılamayan ileri evre kanser hastalarının çoğu için, doktorlar kanserin ne kadar ilerlediğini değerlendirir ve NCCN kılavuzlarına başvurarak en uygun standart tedavi seçeneklerini belirler.

Kanser için standart tedavi protokolleri, herkese uyan tek bir plan gibidir. Bunlar, belirli bir tür ve evredeki kanseri olan tüm hastaları aynı şekilde tedavi etmek için kullanılan genel yöntemlerdir. Ancak, bu yaklaşım her insanın vücudunun farklı olduğunu dikkate almaz. İnsanlar tedavilere çeşitli şekillerde tepki verebilir ve herkesin kanseri benzersiz özelliklere sahip olabilir. Bu nedenle, bu standart tedaviler birçok kişi için iyi işleyebilirken, herkesin benzersiz durumunu dikkate almadıkları için herkes için en iyi seçenek olmayabilirler.

Standart kanser tedavileriyle ilgili bir başka sorun, zamanla daha az etkili hale gelebilmeleridir. Tedavi sonrası kanser tekrar ortaya çıkarsa, yani bir nüks söz konusu olursa, her seferinde daha kısa süreli bir yanıt verebilir.

Ayrıca, her nükste kanser hücrelerinin, geçmişte kullandığınız ilaçlara artık yanıt vermemesi, yani direnç kazanması ihtimali vardır. Bu, geçmişte işe yarayan ilaçların artık işe yaramayabileceği ve farklı tedaviler denemeniz gerekebileceği anlamına gelir.

Precision Onkoloji veya "Üçüncü Seçenek" nedir?

Yıllar içinde kanser bakımı önemli ölçüde gelişti ve herkese uyan yaklaşımlardan daha kişiselleştirilmiş ve hassas tedavilere doğru bir geçiş yaşandı. Geleneksel olarak, kanser tedavisi, öncelikle kemoterapi, radyasyon ve cerrahiye dayanan standart protokolleri içeriyordu ve bu yöntemler sıklıkla önemli yan etkiler ve değişken etkinlik dereceleriyle birlikte geliyordu. Bu tedavilerin etkinliği büyük ölçüde kanser türüne ve evresine bağlıydı ve benzer bir kanser formuna sahip tüm hastalara genelleştirilmiş bir yaklaşım uygulanıyordu.

Tümörlerin genetik yapısını anlayarak, sağlık hizmeti sağlayıcıları artık kanser büyümesinden sorumlu özel sürücü genleri tanımlayabilir ve bu genleri hedefleyen tedavileri seçebilirler. Bu yöntem, tedavinin etkinliğini artırmakla kalmaz, aynı zamanda gereksiz yan etkileri de en aza indirir.

Hope Health Center (HHC) olarak, kanser bakımında bu paradigma değişiminin ön saflarındayız. Tümör örneklerinde kapsamlı genetik çalışmalar yapmak için sonraki nesil gen dizilimi gibi ileri teknikleri kullanıyoruz. Bu, her hastaya özgü tedavi protokolleri özelleştirmemize olanak tanır ve en etkili kemoterapi, immünoterapi, hedefe yönelik tedavi ve biyolojik tedaviler kombinasyonunu seçmemize yardımcı olur. Bu tür kişiselleştirilmiş bakım, özellikle daha önce standart tedavilere yanıt vermeyen hastalarda dikkate değer başarılar göstermiş, birçok kişiye yeni umut ve yaşam kalitesinde iyileşme sunmuştur.

Bu kişiselleştirilmiş yaklaşım, özellikle geleneksel yöntemlerin sınırlı etkiye sahip olabileceği kanserin ileri evrelerinin tedavisinde hayati önem taşır. Örneğin, bireysel tümör genetiğine ve duyarlılığına dayanarak farklı FDA onaylı ilaçları birleştirerek, HHC olarak bizim “Precision Onkoloji” veya “Üçüncü Seçenek” olarak adlandırdığımız benzersiz bir strateji sunuyoruz. Kanser bakımında hassas tıbbın bu entegrasyonu, bu karmaşık hastalıkla mücadelede daha etkili, hasta merkezli bir yaklaşım sunarak önemli bir ilerleme temsil ediyor.

Precision Onkoloji veya "Üçüncü Seçenek"i neden düşünmelisiniz?

Hope Sağlık Merkezi’nde (HHC), kanser bakımına yaklaşımı yeniden tanımlıyoruz.

Neden yapıyoruz?

Dr. Javadi’nin kansere karşı mücadelesi, annesi Farideh’in cesurca savaştığı yumurtalık kanserinden kaynaklanan derin kişisel bir deneyime dayanmaktadır. Onun yolculuğu sadece profesyonel bir başarı hikayesi değil, aynı zamanda insan ruhunun zorluklar karşısında gösterdiği direncin bir ifadesidir. Hope Sağlık Merkezi’nde hastalar, sadece bir doktor değil, kansere karşı mücadelelerinde bir müttefik ve savunucu bulurlar.

Kanser uzmanınız olarak Dr. Javadi’nin amacı, tümörünüzün nasıl davrandığını öğrenmektir. Sonra, tümörün büyümesini durdurmak, onu küçültmek ve umarız tamamen ortadan kaldırmak için ilaçları kullanır.

Nasıl yapıyoruz?

Kanseri etkili bir şekilde tedavi etmek için onu anlamak kilit noktadadır!

Kanseri, birçok başı olan bir yılan gibi düşünün – bir başını ortadan kaldırsanız bile, diğerleri geri büyüyebilir. Tıp dünyasında, bu başlara “Mutasyonlar” denir ve kanser hücrelerinin büyümesine yardımcı olurlar. Kanser uzmanları olarak görevimiz, bu mutasyonları bulup doğru ilaçlarla durdurmaktır.

Kanserinizi büyüten her mutasyonu bulmak için Sonraki Nesil Genetik Dizileme (NGS) adı verilen en son genetik testleri kullanıyoruz. Bazen, kanserinizin birçok mutasyonu olabilir ve bu, kansere çoklu açılardan savaşmak için birkaç ilaç kullanmamız gerektiği anlamına gelir.

Bu yaklaşım, çok yönlü tedavi ya da Precision Onkoloji olarak adlandırılır. Bu, size özel olarak genetik yapınıza dayanarak özelleştirilmiş bir tedavidir.

Precision Onkolojide, birden fazla mutasyona hedef alıyoruz! Tamamlayıcı ilaçlar, tümörünüze birden fazla açıdan saldırmak için sinerjik etkileri temel alarak doktorunuz tarafından seçilir. Sadece bir ilaç kullanmıyoruz; birleştirip eşleştiriyoruz, Kemoterapi, Hedefe Yönelik Tedavi, İmmünoterapi ve diğer tedavileri bir arada kullanıyoruz. Bu şekilde, tedavi daha iyi çalışır, vücuda daha kolay gelir (daha az yan etki ve daha az toksisite) ve kanseri daha uzun süre uzak tutmayı umuyoruz (daha uzun remisyon).

Hope Sağlık Merkezi'ni (HHC) farklı kılan nedir?

Birçok büyük kanser tedavi merkezinin, aynı anda yalnızca bir tür tedaviyi kullanma sınırlaması vardır. Diğer bir deyişle, bir seferde sadece bir mutasyona odaklanabilirler!

Hastalar için bu genellikle, önemli yan etkiler ve değişken etkinlik dereceleriyle birlikte, temelde kemoterapi, radyasyon ve cerrahiye dayanan standart protokollerin kullanılmasını anlamına gelir. Eğer kemoterapi umut edildiği gibi işe yaramazsa, doktorlar diğer tedavileri tek tek deneyeceklerdir. Bu tedavilerin etkinliği büyük ölçüde kanser türüne ve evresine bağlıdır ve benzer bir kanser formuna sahip tüm hastalara genelleştirilmiş bir yaklaşım uygulanır.

Bizim temel farkımız, Hope Sağlık Merkezi'nde (HHC) birden fazla mutasyona hedef alabilmemizdir!!
Dr. Nader Javadi

Tedavi stratejimizin merkezinde, kanser büyümesinden sorumlu özel sürücü genleri tanımlamak ve bu genleri hedefleyen tedavileri seçmek için gelişmiş Sonraki Nesil Genetik Dizileme (NGS) uygulaması yer alır. NGS laboratuvar sonuçlarından elde edilen veriler, etkinliği artırmak için sinerjik ilaçları tanımlamak üzere 4,5 milyondan fazla hesaplama gerçekleştiren son teknoloji yapay zekamız tarafından işlenir.

Biz sadece bir ilaç kullanmıyoruz; Minimum Etkili Dozları karıştırıp eşleştiriyoruz, ayarlanmış dozlarda (düşük doz) Kemoterapi, anti-anjiyogenez, İmmünoterapi ve hedefe yönelik tedaviyi birleştiriyoruz.
Bu tedavi yönteminin temel bilimi, biyolojimiz içindeki sinerji ilkesine dayanır, burada doğru kullanıldığında her ilaç diğerlerinin etkinliğini önemli ölçüde artırır. İnfüzyon Kokteyli’ndeki (Dr. Nader Javadi tarafından icat edilen bir terim) her ajanın belirli bir rolü vardır. Bir ilaç kanser hücrelerine hayatta kalmak ve büyümek için ihtiyaç duydukları kan akışını (Kan temini) durdurur. Başka bir ilaç genel bağışıklık sistemini güçlendirir, böylece vücudunuz kanserle daha iyi savaşabilir. Ve diğer bazıları kanserojen mutasyonların büyümesini önlemeden sorumludur. Diğer bir deyişle, kanser hücrelerinin değişmesini ve kontrol dışı büyümesini durdurmak için yardımcı olur.

Precision Onkoloji ne kadar etkilidir?

Precision onkolojiyi seçen hastalar, tedaviye başladıktan kısa bir süre sonra kendilerini çok daha iyi hissetmeleri nadir bir durum değildir. Birçok hasta, tedaviye başladıktan kısa bir süre sonra, bazen sadece bir iki hafta içinde, yaşam kalitelerinde belirgin bir iyileşme deneyimler.

Daha az ağrı hissetmek, tedavinin iyi çalıştığının iyi bir işaretidir. Birçok ileri evre kanser hastası için, ağrıları azaldıkça hayatları daha iyi hale gelir. Aslında, hastalarımızın birçoğu, tedaviye başladıktan ilk iki haftada ağrılarının %80 kadar azaldığını söyledi. Nefes darlığı gibi diğer yaygın problemler de genellikle hızla iyileşir. Ayrıca, kanser yayılarak geçici felce neden olduysa, bazı hastalar bu durumun da iyileştiğini görebilirler.

Hastalarımız kendilerini daha iyi hissetmeye başladığında, bu sadece bir rahatlama değil, aynı zamanda tedavinin başarılı olduğunun ve onlara daha uzun bir yaşam sağlayabileceğinin güçlü bir işaretidir. Tedavimiz, sadece daha uzun yaşamanıza yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda iyileşirken her günü daha iyi hale getirmek içindir.

Bu çok yönlü hedefli tedaviyi deneyen hastalar, daha önce standart tedavilere iyi yanıt vermeyenler bile, dikkate değer sonuçlar gördüler. Daha az hoş olmayan yan etkilerle daha iyi tedavi yanıtları aldıklarını, tedavinin daha güvenli olduğunu ve kanserlerinin daha uzun süre uzak kaldığını buldular. Bu iyileştirmeler, en son araştırma bulguları tarafından da desteklenmektedir.

HHC özel bir uygulamadır.
Dr. Nader Javadi

HHC, kanser tedavisi alanında öne çıkan özel bir tıp pratiğidir. Amerika Birleşik Devletleri’ndeki en iyi ve en tanınmış genetik laboratuvarlarından bazılarıyla yakından çalışıyoruz. Bu ortaklık, her hastanın kanserini etkileyen genetik faktörlere bakmamıza ve daha etkili ve kişisel tedaviler tasarlamamıza olanak tanır.

HHC’yi gerçekten ayıran şey, yapay zekanın (AI) kullanımıdır. AI, verilere objektif bir şekilde bakmamızı ve doktorlarımızın tedavi planları hakkında karar verirken desteklememizi sağlar. Bu, her hastaya en uygun yaklaşımı seçmemize yardımcı olan yüksek teknolojili bir ikinci görüş gibi bir şeydir.

Dünya genelinde, önde gelen AI teknoloji firmalarıyla ortaklık kuran çok az sayıda kanser merkezinden biriyiz. Bu iş birlikleri, kanser bakımında mümkün olanın sınırlarını zorluyor. Önde gelen doktorumuz Dr. Javadi, sağlık sektöründeki en yenilikçi AI şirketlerinden bazılarına danışman olarak kıymetli ön saflarda edindiği deneyimini masaya getiriyor. Onun içgörüleri, tıbbi AI’nın geleceğini şekillendiriyor ve hem hastaların hem de doktorların gerçek dünya ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde olmasını sağlıyor. Bu çabalarla, HHC,

keskin teknolojiyi ve derin tıbbi uzmanlığı, kanseri daha etkili bir şekilde mücadele etmek için entegre etmenin ön saflarında yer alıyor.

HHC, ABD'ye özgü off-label ilaçlar sunabilir.
Dr. Nader Javadi

HHC olarak, birçok Kanser Merkezinin aksine, FDA tarafından onaylanmış daha geniş bir ilaç yelpazesinden seçim yapma yeteneğine sahibiz, hatta bunların orijinal olarak onaylandığı kullanımların ötesinde. Bu, kanserleri yenilikçi yollarla tedavi edebileceğimiz anlamına geliyor, benzersiz durumlarına etkili olacağına inandığımızda ilaçları ‘off-label’ olarak reçete ediyoruz.

Örneğin, Kanser A’daki belirli bir mutasyonu tedavi etmek için onaylanmış bir ilaç olduğunu düşünelim. Bu ilaçta potansiyel görebilir ve onu, faydalı olacağına inanıyorsak Kanser B’yi tedavi etmek için daha küçük bir dozda kullanmaya karar verebiliriz.

Ancak, bu ilaçların potansiyel faydalarını genişletmek için uzmanlığımızı kullanırken, sigorta şirketlerinin her zaman bu off-label kullanımların maliyetini karşılamayabileceğini anlamak önemlidir. Sigorta şirketleri genellikle, FDA’nın özellikle onayladığı kullanımlar için maliyetleri karşılar, örneğin Kanser A için orijinal tedavi gibi. Bu nedenle, ilaç Kanser B için kullanıldığında sigorta şirketlerinin bu ilacı ödememe ihtimali vardır ve bu, hastanın tedavi maliyetini etkileyebilir. Bu yetenek, her hastanın benzersiz ihtiyaçlarına uygun tedaviyi uyarlamamıza olanak tanır ve genellikle daha olumlu sonuçlarla sonuçlanır.

HHC, Hasta Yardım Programı sunabilir.
Dr. Nader Javadi

ABD’deki HHC merkezimizde tedavi gören hastalar için değerli bir kaynak sunuyoruz: hasta yardım programlarına kayıt. Doğrudan mali destek sağlamasak da, çeşitli tıbbi vakıflarla kurduğumuz bağlantıları kullanarak tedaviyi daha uygun maliyetli hale getirmeye çalışıyoruz. Bunu yaparak, hastaları ihtiyaç duydukları mali kaynaklarla bir köprü olarak birleştiriyor ve mali endişelerin, hayat kurtarabilecek hayati tedavilere erişimi engellememesini sağlıyoruz. Rolümüz, bu süreci kolaylaştırmak, hastalara tedavi maliyetlerini azaltmaya yönelik mevcut seçenekler aracılığıyla rehberlik etmektir.

Precision Onkoloji için Kimler Uygun?

Bu girişim, özellikle aşağıdaki hastalar için çok önemlidir:

1. Erken evre ya da ileri evre katı tümörlerle (hematolojik malignansileri olan hastalar uygun değildir) teşhis konmuş hastalar.
2. Standart tedavilere iyileşme göstermeyen veya yanıt vermeyen hastalar.
3. Tekrarlayan, nükseden hastalıkları olan hastalar.

Eğer standart tedaviler bir hastada işe yaramadıysa, Precision Onkolojiyi deneyebilirler mi?

Evet! Standart kanser tedavileriyle ilgili yaygın bir sorun, zamanla daha az etkili hale gelebilmeleridir. Tedavi sonrası kanser tekrar ortaya çıkarsa, bu duruma nüks denir ve her seferinde vücut, tedaviye öncekinden daha kısa bir süre yanıt verebilir.

Bir hastaya kanser tedavisi uygulandığında, buna tedavinin bir ‘hattı’ diyoruz.

Tedaviye ilk deneme veya 1. ‘hat’, genellikle çalışma şansı yüksektir – yaklaşık %50 oranında – ve kanseri uzun bir süre uzak tutabilir.

Eğer 1. hat işe yaramaz ve hastada nüks eden hastalık ortaya çıkarsa, 2. bir tedavi hattı kullanılır. Ancak bu genellikle o kadar başarılı olmaz; yaklaşık %20 hastada işe yarar ve sonuçlar o kadar uzun sürmeyebilir.

3. hat tedavisinin başarı oranları daha da düşüktür, yaklaşık %5 ila %0 arasında değişir ve bazen o kadar zorlayıcıdır ki hastalar bunu kaldıramayabilir.

Ancak, özel durumlarına göre özelleştirilmiş tedavileri tercih eden hastalar için daha parlak bir taraf var. İlk tedavi işe yaramasa bile, kişiselleştirilmiş bir plan şanslarını önemli ölçüde artırabilir. Kanserlerinin remisyona girme ve çok daha uzun süre uzak kalma şansları %75’e kadar çıkabilir. Özelleştirilmiş planlar gerçekten bir fark yaratabilir, standart tedaviler iyi işlemediğinde umut sunar.

Bizimle İletişime Geçin​

Insurance Programs

Our clinic accepts most major PPO health insurance plans and providers to ensure you get quality care at a cost that fits within your budget.